عزاداری زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی حسین طاهری
کربلایی حسین خلجی
کربلایی مهدی سعیدی

سه شنبه۹مرداد ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت