ایام ولادت امام رضا ع و حضرت معصومه س

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:حاج حمید دادوندی

کربلایی حسین طاهری

سه شنبه 26 تیرماه 1397

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت