ایــام وفــات حضرت ام کلــثوم ( س )

سخنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

مــداح :کـــربــلایـــی حسین طاهـــری

سه‌‌شنبه۲۹بهمن‌۹۸|۲۳جمادی‌الثانی۱۴۴۱