مجلس شهادت‌امام‌هادی‌علیه‌السلام
و یادبود شهید حاج‌سهراب‌قلیچ‌پور

سخـنـران : شــیـخ عـلـی خـزاعـــی

مداح : حـاج محمدرضــا طاهــــری
کــربــلایــی علــی‌اکــبــر قلیچ‌پــور
کــربــلایــی عــلــی‌ قــلــیــــچ‌پــور
کـــربــلایــی حــســیــــن طاهــــری

سه‌شنبه ۶ اسفند ۹۸ | ۱ رجب ۱۴۴۱