مــجلــس روضه‌ی هفتگی
سخـنـران : شــیـخ عـلـی خـزاعی
مداح : کـربـلایـی حسین طاهری
سه‌شنبه۱۳ اسفند۹۸ | ۸ رجب ۱۴۴۱