بزرگداشت‌ چهل‌و یکمین‌ سالگرد
پیروزی‌ انـقـلاب و چهـلمـین‌ روز
شهادت‌ سردارحاج‌قاسم‌سلیمانی‌
ابومهدی‌المهندس‌ویاران‌شهیدش

سخنران : شـیـخ عـلـی خـزاعـی

مداح : حاج محسن عسکری
کـربلایی حسین طاهری
کربلایی مهدی مقدسیان
کربلایی محمدحسین عطائیان

سه‌‌شنبه۲۲بهمن‌۹۸ | از ساعت ۱۹