مراسم شهادت امیرالمومنین علی علیه‌السلام

پیش منـبر : حــــاج اکـــــبــــر مــــولایــــی

ســخـنــران : شیـــخ عـــــلــی خــــزاعـــــی

با مـــداحی :کــــربلایـــی حسیـن طاهــــری
کـــربـــلایـــی حنیف طاهری