جشن ولادت امام حسن‌مجتبی علیه‌السلام

پیش منـبر : حــــاج اکـــــبــــر مــــولایــــی

ســخـنــران : شیـــخ عـــــلــی خــــزاعـــــی

با مـــداحی :کــــربلایـــی حسیـن طاهــــری
کـــربـــلایـــی امـــیرحسیـــن گلـــنــراقـــی
کـــربـــلایـــی عـــمــــیــــــد عـــبـــاس‌زاده