شب‌سوم | دهه‌ی‌دوم محرم‌الحرام ۱۴۴۱

پیش منــبر : حــاج مـصــطفی مــقــــدم

سـخـــنــران : شـــیـــخ عــلـی خــزاعـــی

با مداحی :حـــاج عبــاس سیب سرخــی
کــــربــــلایــــی امیــــرحسین شـفـــیعی
کــــربـــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری