مجلس روضه ی امام جواد علیه السلام

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی حسین طاهری

سه شنبه16 مرداد ماه 1397

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت