شب سوم مراسم ایام زیارت مخصوص امام رضا علیه السلام

سخنران:شیخ‌ مهدی شریف
مداح:حاج مهدی اقدم نژاد

کربلایی حنیف طاهری

کربلایی حسین طاهری

یکشنبه 14 مردادماه 1397