جشن ولادت امام حسن عسکری(ع) و حضرت عبدالعظیم(ع)

سـخنــران : شــیــخ عـلــی خــزاعــــی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری

ســــه‌شــــنـــبــــه دوازدهم آذر مـــاه ۱۳۹۸

ســـاعــت مــراســـم : از ۱۹ الــی ۲۱

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام
بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت