شهــادت حــضــرت زهــرا سلام‌الله‌علیها
( بــه روایــت چــهـــل و پــــنــــج روز )

پیش مــنبــر : حــــاج اکــبــر مــولایــی

سـخـنــران : شــیــخ مهدی حسن آبادی

با مداحی : حـــاج حــنــیــف طاهــــری
کــــــربـــــلایـــــی حــســیــن طاهــــری

سه‌شنبه۱۹آذرماه۱۳۹۸|۱۳ربیع‌الثانی۱۴۴۱