ایام‌شهادت‌حضرت‌آقاموسی بن جعفر(ع)
وخـانم‌حـــضـرت‌ربــاب‌ســـلام‌الله‌عـلــیها

سخنــــران:حـــــــاج‌عـــــــلی‌قربــــــانی

کــــــربـــــلایــــــی‌حســــین‌طـــاهــــری
کـــــربلایــی‌علیـــــرضــــا‌طــــــاهـــــری

سه‌شـــنبه۲۵بهمــن‌ماه‌۱۴۰۱| ۲۳رجب۱۴۴۴