ایام‌شهادت‌حضرت‌‌زینب‌‌(سلام‌الله‌علیها)

سخنــــران:حـــــــاج‌عـــــــلی‌قربــــــانی

کــــــربـــــلایــــــی‌حســــین‌طـــاهــــری
کـــــربلایی‌امـــــیرحسیــــن‌گـــلــــنراقی
کـــــربلایــی‌علیـــــرضــــا‌طــــــاهـــــری

سه‌شـــنبه۱۸بهمــن‌ماه‌۱۴۰۱| ۱۶رجب۱۴۴۴