شب‌سوم‌عزاداری‌ایام‌زیارت‌خاصه‌امام‌رضا‌(ع)

پیش‌منبر:حاج‌اکبر‌مولایی

سخنران: شیخ‌مهدی‌شریف

مداحان:حاج‌حنیف‌طاهری‌
کربلایی‌ حسین‌‌طاهری
کربلایی علیرضا طاهری

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۲ ذی‌القعده۱۴۴۴