شب‌دوم‌عزاداری‌ایام‌زیارت‌خاصه‌امام‌رضا‌(ع)

پیش‌منبر:حاج‌اکبر‌مولایی

سخنران: شیخ‌مهدی‌شریف

مداحان:حاج‌حنیف‌طاهری‌
کربلایی سجاد محمدی
کربلایی‌ حسین‌‌طاهری

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۱ ذی‌القعده۱۴۴۴