مجلس روضه هفتگی

سخنران: حاج‌ علی‌ قربانی

مداحان: کربلایی‌ سیدهادی‌ شاهرودی‌
کربلایی‌ حسین‌‌ طاهری

سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۴ ذی‌القعده۱۴۴۴