شب‌ سوم عزاداری‌ دهه‌ی‌ دوم محرم ‌۱۴۴۵

پیش منبر : حاج اکبر مولایی

سخنران : حاج علی قربانی

مداح : حاج حسین خلجی
کربلایی حسین طاهری

جمعه ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۷ محرم ۱۴۴۵