شب‌ دوم عزاداری‌ دهه‌ی‌ دوم محرم ‌۱۴۴۵

پیش منبر : حاج اکبر مولایی

سخنران : حاج علی قربانی

مداح : کربلایی حسین طاهری
کربلایی امیرحسین شفیعی
کربلایی محمدتقی حق پرست

پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۶ محرم ۱۴۴۵