شب‌ اول‌ عزاداری‌ دهه‌ی‌ دوم محرم ‌۱۴۴۵

پیش منبر : حاج اکبر مولایی

سخنران : حاج علی قربانی

مداح : حاج حنیف طاهری
کربلایی عمید عباس زاده
کربلایی علیرضا طاهری

چهار‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۵ محرم ۱۴۴۵