مراسم عزاداری
سوم حضرت سیدالشهدا (ع)

مداح: الرادود ملا حسین‌‌ طاهری

دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۳ محرم‌الحرام ۱۴۴۵

بصره عراق _ حسینیه داوود العاشور