مجلس روضه هفتگی

سخنران: حاج علی قربانی

مداح: کربلایی‌ حسین‌‌ طاهری
کربلایی امیرحسین شفیعی
کربلایی محمد سلامی
مداح نوجوان

سه‌شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | ۲۲ ذی‌الحجه۱۴۴۴