شب‌ چهارم عزاداری‌ دهه‌ی‌ دوم محرم ‌۱۴۴۵

پیش منبر : حاج اکبر مولایی

سخنران : حاج علی قربانی

مداح : حاج علی رودکی
کربلایی حسین طاهری
کربلایی محمد طاها رودکی

شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۸ محرم ۱۴۴۵