میلاد حضرت رقیه سلام الله علیها

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:حاج احد قدمی

کربلایی حسین طاهری

کربلایی سجاد محمدی

سه شنبه18اردیبهشت ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت