میلاد حضرت علی اکبر ع

مداح:حاج محمودکریمی

کربلایی حسین طاهری

جمعه7اردیبهشت ازنماز مغرب

امام زاده علی اکبر چیذر