میلادحضرت‌علی‌اکبر(ع)

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی محمدحسین‌حدادیان
کربلایی حسین طاهری

شعرخوانی : کربلایی داود کریمی

سه شنبه۴اردیبهشت ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت