مجلس وفات حضرت خدیجه سلام الله عليها

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی حسین طاهری

کربلایی علی قلیچ پور

جمعه5خرداد

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت