مراسم جشن میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام

سخنران شیخ‌علی‌خزاعی
مداح کربلایی حسین طاهری
کربلایی سجاد محمدی

پنج شنبه ۱۰ فروردین‌ از ساعت ۱۷/۳۰

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت