مـــجــلـــس شام عید عدیر خم

پیش منبر : حاج اکبرمولایی

سـخنــران : حجت الاسلام حسن آبادی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری

ســــه‌شــنــبــــه 29 مرداد مـــاه ۹۸
همــراه با اقامـه‌ی نمــاز مغـرب و عـشـا

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام
بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت