عزاداری‌روزشهادت‌امام‌جوادعلیه‌السلام

پیش منــبر : حـــاج اکـــبـــر مـــولایـــی

سـخنــران : شیــخ مهــدی حســن‌آبـادی

با مداحی :کــربلایـی حســین طاهــری
کـــربـــلایــــی ســــهــــراب افشــــاری