پـیـش منــبر : حــاج اکــبـــر مـــولایـــی

سخنران : دکـــتر حشـــمت‌الله قـنـــبری

بـا مـداحـی : حـــاج محمدرضا طاهـری
کــــربــــلایــــی حـــســیــــن طاهــــری