مجلس شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی سعید قانع

کربلایی سهراب افشاری

کربلایی حسین طاهری

سه شنبه27مرداد ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت