روزشهادت‌امام‌حسن‌‌عسکری‌علیه‌السلام

پیش منبر : حـــاج اکـــبـــر مـــولایــــی

سـخـنــران : شــیــخ عــلـی خــزاعــــی

با مداحی :کــربـلایـی حســین طاهـــری

چـــهـــارشـــنـــبـــه ۱۵ آبـــان‌مـــاه ۱۳۹۸

زمـان مــراسـم : از ساعـت ۱۴ الی ۱۶:۳۰

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام
بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت