دیـــدار دانش‌آمـــوزان‌ و دانشجویـــان
بـــا رهـــبر معـــظم انقـــلاب اســـلامی
در آســــــتـــــانــــــه‌ی ۱۳ آبـــان مــــاه
روز ملی مبـــارزه با استـــکبار جـــهانی

مدیحه سرائی : کربلایی حسین طاهری

یکشنبه۱۲آبان‌|حسینیه‌ی‌امام‌خمینی(ره)