مراسم شام غریبان

پیـش منبر :

سخنـران :

بامداحی : حــاج محمـدرضا طاهــــری
کـــربـــلایــــی حـــســـیـــن طاهـــــری