جشن عید غدیر

سخنران:شیخ‌علی‌خزاعی
مداح:کربلایی حسین طاهری

سه شنبه ۶ شهریور بعد ازنماز مغرب

میدان‌شهدا،خ‌مجاهدین‌اسلام
بعدبرج‌بهنام،حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت