مجلس شب هفتم شهادت حضرت زهرا و
ایام‌شهادت‌حضرت‌ام‌البنین‌سلام‌الله‌علیهما

سـخــنــــران : حــاج عــلــی قــربــانــی

با مداحی :کــربـلایـی حســین طاهــری

سه‌‌شنبه۱۵بهمن‌ماه۹۸|۹جمادی‌الثانی۱۴۴۱