مــجــلـــس روضــــــه‌ی هـــفــــتــگــــی

روضــه‌ی حـضــرت زهــرا سلام‌الله‌علیها

سـخــنــــران : حــاج عــلــی قــربــانــی

با مداحی  :کــربـلایـی حســین طاهــری

سـه‌‌شـنبـه ۱ بهمن‌ماه۱۳۹۸ | از ساعت ۱۹

میدان شــهدا ، خیابان مجاهدین‌‌ اسلام

بعدازبرج‌‌بهنام،حسینیه‌‌ی‌محبان‌‌اهل‌بیت