مجلس روضه‌ی هفتگی | ۲۸ آبان‌ماه ۹۸

سـخنـران : شــیــخ عــلــی خــزاعـــی

با مداحی : کــربلایـی مسعود اصلانی
کـــربـــلایـــی محمـــدحسن فــیضــی
کـــربـــلایـــی حـــســیـــن طاهــــــری

سه‌شنبه۲۸آبان ۱۳۹۸| ۲۱ربیع‌الاول۱۴۴۱