مجلس روضه هفتگی

پیش منبر :
حاج اکبر مولایی

سخنران :
شیخ مهدی حسن آبادی

مداحان :
حاج ابراهیم رحیمی
کربلایی حسین طاهری
کربلایی علیرضا طاهری

سه‌شنبه۲۳آبان۱۴۰۲ | ۲۹ربیع‌الثانی‌۱۴۴۵