مجلس روضه هفتگی

پیش منبر :
حاج اکبر مولایی

سخنران :
شیخ مهدی حسن آبادی

مداح :
کربلایی حسین طاهری

سه‌شنبه۱۶آبان۱۴۰۲ | ۲۲ربیع‌الثانی‌۱۴۴۵