‌مجلس روضه‌ی هفتگی

پیش‌منبر:حاج محمدرضا احیاداران

سخنــران : شــیـخ احــمــد محلاتی

مــداح : کـربـلایـی حسین طاهـــری
کــربلایــی حــسیـــــن خــــــلـــجی
کـربلایـی مــــهــــدی ســــــلامـــــی
کـربلایــی محمـــدحسیـــن نامـــــی

سه‌شنبه۷دی۱۴۰۰ | ۲۳جمادی‌الاول۱۴۴۳