‌مجلس روضه‌ی هفتگی

پیش منبر : حاج اکبر مولایی

سخنران : شیخ علی خزاعی

مداح : کربلایی حسین طاهری

سید حسین جولایی

امیرحسن یوسفــی

سه‌شنبه۲۸دی۱۴۰۰ | ۱۶جمادی‌الثانی۱۴۴۳