شب‌چهارم‌‌عزاداری‌دهه‌ی‌دوم محرم‌۱۴۴۴

پیش مـنـــبــر : حــاج اکــبــر مولایی

ســخــنـــران : شیخ‌ اسماعیل‌‌سعادت‌‌نژاد

با مداحی:حاج حنیف طاهــری
کـربلایی حسین طاهــری

سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۸ محرم ۱۴۴۴