روزشهادت‌‌حضرت‌‌زهرا سلام‌الله‌علیها
( بــه‌ روایــت چــهـــل و پــنــج روز )

سـخـنــران : حـــاج عــلــی قــربـانــی

با مداحی : حــاج مـحــمــد نـــوروزی
کـــربـــلایــــی حــســیــــن طاهـــــری

سه‌شنبه۱۷آبان‌ماه۱۴۰۱|۱۳ربیع‌الثانی۱۴۴۴