روضه هفتگی 96/10/26

سخنران شیخ علی خزاعی

مداح حاج‌ حمید دادوندی

كربلايی‌حسين‌طاهری

کربلایی امیرحسین اسلاملو