سالگرد شهید مهدی نوروزی

سخنران شیخ علی خزاعی

مداح حاج‌ حمید دادوندی

كربلايی‌حسين‌طاهری

کربلایی سجاد محمدی