عزاداری‌شام‌شهادت‌امام‌حسن‌علیه السلام

پیش‌منبر:حاج‌مهدی‌آصفی

سخنران:شیخ علی خزاعی

مداح:حاج‌محمدرضاطاهری

کربلایی‌حسین‌طاهری

چهارشنبه۲۵مهر، بعدازنمازمغرب

میدان شهدا ، خ‌مجاهدین‌ اسلام، حسینیه‌محبان‌اهل‌بیت