شهادت حضرت زینب سلام الله علیها

پـــیـــش مـــنـــبـــر : حـــاج اکـــبر مــولایی
ســـخــنـــران : شیخ مهدی حسن آبادی
مـــداح : حـــــاج محـــــمدرضـــــا طاهـــری
کــــــربـــــلایـــــــی‌ حــســـیـــن‌ طاهـــــــری

کــــــربـــــلایـــــــی‌ سجاد محمدی